Lyhyt historiikki


Hirvenajo on ankaraa hommaa sanoivat Tuusniemen erämiehet vuonna 1954 ilmestyneen Savon Sanoman mukaan. Tuolloin Tuusniemen Metsästysyhdistys Ry.n perustamisesta oli kulunut noin 15 vuotta. Ensimmäinen hirven kaatolupa saatiin vuonna 1945. Vasta 1980 luvulla hirvien määrä lisääntyi voimakkaasti ja lupamäärät kasvoivat sen mukaisesti. Kahdenkymmenen hirven kaatolupa täyttyi helposti. Osin voimakkaan metsästyksen johdosta kaatolupien määrä tasaantui. Hirviryhmän koko on vakiintunut kahdenkymmenen metsästäjän paremmalle puolelle. Läpi seuran historian ajan hirvenmetsästys on ollut keskeinen toimintamuoto.

Ensimmäiset linnunhaukkukokeet pidettiin seuran alueella jo 1940 luvun lopulla. Järjestetyt kokeet vuosikymmenten aikana kertovat seuran pitkäjänteisestä työstä kenneltoiminnassa. Seuran historiasta löytyvät myös hirvi- ja ajokoira kokeiden jakso. Tarmoa on riittänyt myös koiranäyttelyiden järjestämiseen menneinä vuosikymmeninä ja edelleen jatkuvana yhdessä toisten metsästysseurojen ja kennelkerhon kanssa.

Kilpailu on aina kuulunut yhdistyksen toimintaan. Ensimmäinen eräpolkukilpailu pidettiin vuonna 1956. Hirvenhiihtokilpailut ja metsästysammunnat aloitettiin jo 1970 luvulla. Tämän jälkeen seurasi vuosittaiset ilmakiväärikilpailut aina kesäkokouspäivänä. Pilkkikisat tulivat mukaan 1980 luvulla. Pienpetojen pyyntikilpailu ja hirvihölkkäkilpailu alkoivat 1990 luvulla. Jäsenten hirvi-, haulikko- ja luodikkokilpailut ovat ajoittuneet aina loppukesään. Seuran jäsenistöstä löytyy myös kansallisen tason ampuja. Pirjo Rissanen on saavuttanut luodikkoammunnassa Suomen mestaruuden ja yhden pronssitilan. Seura on myös osallistunut aktiivisesti riistanhoitoyhdistysten kilpailuihin sekä Tuusniemen ja Riistaveden viikkoammuntoihin hirvessä ja luodikossa. Kilpailuun kuuluu oleellisena osana harjoittelu. Yhdistys onkin ahkerasti hyödyntänyt ampumaradan tarjoamia harjoittelumahdollisuuksia.

Ensimmäinen metsästysmaja rakennettiin Iso-kankaisen rantaan vuonna 1953. Kiinteistöstä luovuttiin tontin vuokrasopimuksen päätyttyä. Uusi tukikohta löytyi 1981 Loukeisen tien varresta keskeiseltä paikalta. Eräpihaksi nimetty kiinteistö paloi salaman sytyttämänä vuonna 1999. Välittömästi ryhdyttiin rakentamaan uutta majaa, joka otettiin käyttöön jo seuraavana vuonna. Uusi nykyaikainen kiinteistö onkin palvellut jäsenistöä monimuotoisesti tähän päivään saakka.

Yhdistyksen ja sen jäsenistön toiminta on saanut runsaasti tunnustusta. Yhdistys on vastaanottanut mm. Metsästäjäin Keskusjärjestön standaarin, Suomen Metsästäjäliiton standaarin ja Pohjois-Savon riistanhoitopiirin standaarin. Myös Veikko J. Koposen suunnittelema yhdistyksen oma standaari palkittiin Kuopion Erämessuilla 1977 parhaana seurojen standaarikilpailuissa. Useat kymmenet yhdistyksen jäsenet on huomioitu vuosien varrella metsästyksen ja kenneltoiminnan järjestöjen toimesta erimuotoisilla tunnustuksilla.

Vuosikymmenten aikana yhdistyksen hallinnossa on ollut lukuisa määrä jäsenistöä. Kolme puheenjohtajaa ansaitsee tulla mainituksi pitkäaikaisten työjaksojen johdosta. Mikko Pennanen hoiti puheenjohtajan tehtäviä yhteensa 20 vuotta. Ensio Räsäselle kertyi vuosia 19 ja Pekka Smolanderille 16 vuotta. Yhdistyksen taloutta on hoidettu huolella koko olemassaolon aikana. Kaikki toiminnat on toteutettu suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti taloudelliset voimavarat huomioiden. Yhdistyksen jäsenistö on pidetty ajan tasalla säännöllisesti lähetetyillä jäsenkirjeillä ja 2000 luvulla lisäksi sähköpostilla. Tiedotuksen kanavana on myös vasta avattu web sivusto.

Tuusniemen Metsästysyhdistys ry on julkaissut kolme eri historiakatsausta merkittävien kymmenvuotisjuhlien yhteydessä. Näissä julkaisuissa käsitellään laajasti yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia. Tämä katsaus on lyhyt ote näistä julkaisuista.
 

Historiaa kuvina