"Syksy on metsästyksen aikaa, joka saa liikkeelle niin hirvestäjän kuin pienriistan pyytäjän nauttimaan luonnosta ja metsän antimista."

Lihankäsittelytila

Vuosikokouksessa 14.2.2016 yhdistys päätti rakentaa lihankäsittelytilan ennen syksyn 2016 metsästyskautta. Tila suunniteltiin noin 30 m2 suuruiseksi ja siihen päätettiin rakentaa noin 7 m2:n suuruinen kylmiö. Rakennushankkeen vetäjäksi nimettiin Pertti Partanen. Pertin tehtäväksi sovittiin mm. rakennustarvikkeiden hankinta, talkoiden järjestäminen ja ulkopuolisten töiden tilaaminen. Rakennuspirrustukset on tehnyt Lasse Koponen. Piirustusten perusteella haettiin rakennuslupa jo keväällä ja työt aloitettiin juhannuksen aikoihin. Lihankäsittelytila valmistui suunnitelmien mukaisesti ennen hirvenmetsästyksen alkua. Syksyn kaadetut hirvet onkin käsitelty uudessa tilassa.

Lihankäsittelytilan rakentamiskustannus jäi todella alhaiseksi. Tähän vaikuttivat metsästysyhdistyksen jäsenistön aktiivinen ja pyyteetön osallistuminen rakennushankkeeseen, tarvikehankintojen edullisuus ja eri työtehtävien ammattitaidolla hoidettu organisointi. Erityiskiitoksen yhdistys osoittaa hankkeen vetäjälle Pertti Partaselle. Samoin kiitokset ansaitsevat kaikki ne, jotka ovat osallistuneet hankkeen toteuttamiseen antamalla työpanoksensa tai muun tukensa.

Tietoa yhdistyksestämme

Tuusniemen Metsästysyhdistys ry on vuonna 1939 perustettu 52 jäsenen muodostama yhteisö. Yhdistys on Pohjois-Savon viidenneksi vanhin metsästysseura. Metsästysmaata seuralla on noin 4500 hehtaaria. Seuran toimintoja varten on rakennettu kiinteistö, joka palvelee tukikohtana ympäri vuoden jäsenistön tarpeen mukaan. Monimuotoiset vuosittaiset tapahtumat päätetään yhdistyksen kokouksissa.

Kilpailu on näkyvässä roolissa toiminnassa. Pilkkikisa Kankaisen järven jäällä kevättalvella ja rannalta ongintakilpailu kesäaikaan ovat esimerkkejä vapaa-ajan tapahtumista, joissa on mukana jäsenistön perheet.  Pienpetojen pyynti ja ilmakiväärikilpailu ovat lajeja, joihin kiinnostus on suuri. Seuran vuosikilpailuja pidetään ampumaradalla hirvi-, haulikko- ja luodikkolajeissa. Myös riistanhoitoyhdistysten kilpailut ampumaradalla ovat mielenkiinnon kohteena. Luonnollisesti kaiken ammuntaan liittyvän kilpailun takana ovat useat seuran järjestämät harjoitusammunnat.

Tärkeä rooli seuran toiminnassa on riistanhoitotyö. Vuosittainen tapahtuma on myös metsästysmajan ja ympäristön kunnostustalkoot.

Seuran toiminnan aktiivisuudesta kertoo myös jo perinteeksi muodostunut linnunhaukkukoe sekä koiranäyttelyn järjestäminen yhdessä muiden metsästysseurojen ja kennelkerhon kanssa.

Syksy on metsästyksen aikaa, joka saa liikkeelle niin hirvestäjän kuin pienriistan pyytäjän nauttimaan luonnosta ja metsän antimista.

StandaariTuusniemen Metsästysyhdistys ry:n standaarissa T-kuvion ja teeren pyrstökuvion symboliikka kuvaa Tuusniemen kuntaa. Pyrstökuvio löytyy myös Tuusniemen vaakunakuviossa. Sammaleenvihreä pohjaväri puolestaan kuvaa metsää, ahoa ja niittyä. Pääasialliset riistaeläimet hirvi ja teeri esiintyvät myös symbolisesti standaarissa. Laakeripuun lehvät ovat puolestaan olleet antiikin Kreikasta saakka tunnustuksena hyvästä suorituksesta.

Veikko J. Koposen suunnittelema yhdistyksen standaari palkittiin Kuopion Erämessuilla 1997 parhaana seurojen standaarikilpailuissa.
 

Näkökanta

Puheenjohtajan terveiset 22.02.2017

Lue lisää...