Hirvenliha kylmiöön

Me suomalaiset olemme tottuneet puhtaisiin elintarvikkeisiin. Puhtauden turvaa elintarvikelaki, joka edellyttää tietyn tasoista toimintaa elintarvikkeiden tuotannossa, jalostuksessa, kuljetuksissa ja säilytyksessä. Näitä toimintoja valvovat  viranomaiset. Asioihin myös puututaan mikäli toiminta antaa aihetta. Voimme siis luottaa saavamme laadukasta ruokaa ravinnoksemme.

Miten on sitten oman toimintamme laita silloin, kun metsästys tuottaa hyvän tuloksen saaliin saannissa.  Noudatammeko itse niitä pelisääntöjä, joilla turvaamme lihan tuoreuden hyväksytyn tason mukaisesti.

Metsästäjillä ja heidän perheillään on etuoikeus nauttia riistalihasta. Se on terveellistä ja siitä saa herkullista ja monipuolista ruokaa. Riistaliha usein asetetaan pöytään, jonka ympärillä vietetään juhlahetkeä. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää riistalihan herkullisuus, mikäli metsästäjiltä puuttuu riistalihan käsittelytaito.

Uskon kyllä metsästäjien kykyyn hoitaa esim. kaatunut hirvi nylkypaikalle ja siitä nyljettynä odottamaan lihan jakotilaisuutta. Tässä vaiheessa syntyykin käsittelyketjun heikko lenkki. Liekö ilmastonmuutos totta vai tuntuvatko  muusta syystä syksyt olevan entistä lämpimämpiä. Liha kuitenkin pitäisi saada nopeasti jäähtymään sen säilyvyyden takia.   Ratkaisuna on tietenkin kylmiö, joka  on kertahankintana kallis rakennushanke  metsästysseuralle.  Kysymys on kuitenkin pitkäaikaisesta ratkaisusta metsästysseuran toiminnan kannalta ja sitä taustaa vasten sijoitettu rahamäärä toimintavuotta kohden ei muodostune kohtuuttomaksi.

Elintarvikelaki ei aseta rajoituksia  hirvenlihan käsittelylle silloin, kun liha tulee metsästäjän itsensä tai hänen perheensä käyttöön. Myös lihan lahjoittaminen ystäville on sallittu sekä tarjoilu hirvipeijaisissa. Laki ei siis velvoita metsästysseuroja rakentamaan uusia lihan käsittelytiloja , joissa on kylmäsäilytystilat.

Kysymys on arvovalinnasta. Haluammeko arvostaa metsästämämme riistalihan laatua. Haluammeko säilyttää lihan tuoreuden, sen hyvän maun ja terveellisyyden.  Mikäli näin haluamme, niin suurriistan lihan käsittelyyn riistalaukauksesta ruokapöytään kuuluvat myös asialliset kylmäsäilytystilat.

Risto Antikainen